PUP magazine

Platform Utrechtse Protestanten
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Utrecht

  1. Bij het aangaan van een nieuw abonnement geeft u tevens toestemming om het abonnementsgeld voor de PUP, € 30 per jaar, automatisch te incasseren.

  2. Graag uw registratienummer (abonneenummer) invullen, indien bekend. U vindt dit nummer op het verzendetiket van de PUP. Bij leden van de PGU is dit nummer ook vermeld op de Kerkbalansbrief.

  3. U ontvangt een kopie van deze aanmelding/wijziging

  4. 1 / 2