PUP magazine

Platform Utrechtse Protestanten
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Utrecht

  1. Bij het aangaan van een nieuw abonnement geeft u tevens toestemming om het abonnementsgeld voor de PUP, € 35 per jaar, automatisch te incasseren.

  2. Voor leden van de Protestantse Gemeente Utrecht geldt het adres waarop ze in de ledenadministratie staan ingeschreven. Een afwijkend postadres, alleen voor de PUP, is (nog) niet mogelijk.

  3. Graag uw registratienummer (abonneenummer) invullen, indien bekend. U vindt dit nummer op het verzendetiket van de PUP. Bij leden van de PGU is dit nummer ook vermeld op de Kerkbalansbrief.

  4. U ontvangt een kopie van deze aanmelding/wijziging

  5. 1 / 2