PUP magazine

Platform Utrechtse Protestanten
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Utrecht

  1. Gratis abonnement tot en met juli 2020, daarna € 30 per jaar.

  2. U ontvangt een kopie van deze aanmelding/wijziging

  3. De PUP verschijnt elke twee maanden, dus zes keer per jaar. Een jaarabonnement loopt van september tot en met augustus en kost € 30,00. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks door de PGU aan het begin van het abonnementsjaar geïncasseerd.

    Met het verzenden van dit formulier machtigt u de Protestantse Gemeente Utrecht om het abonnementsgeld van de door u opgegeven bankrekening te incasseren, na afloop van het gratis actie-abonnement tot en met juli 2020.

    Incassant-id van de PGU: 12ZZZ302584821051

  4. Na verzending van dit formulier ontvangt u een email ter bevestiging.